ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ

Η Ελλάδα έχει χερσαία έκταση 131.957 τ.χλμ. και χερσαία σύνορα μήκους 1.181 χλμ., εκ των οποίων τα 203 χλμ. με την Τουρκία. Σε ευθεία γραμμή, η απόσταση από το δυτικότερο ως το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας είναι 992 χλμ. Η Τουρκία έχει χερσαία έκταση 770.760 τ.χλμ. και χερσαία σύνορα 2.627 χλμ. ενώ σε ευθεία γραμμή, η απόσταση από το δυτικότερο ως το ανατολικότερο άκρο της είναι 1.565 χλμ. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ»

ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και το Τουρκικό Ναυτικό ή Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων (Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: TDK). Τα Πολεμικά Πλοία συνοδεύονται από τον πλευρικό τους αριθμό ενώ σε αγκύλες αναφέρονται τα οπλικά συστήματα που βρίσκονται στο στάδιο της παραλαβής. Συγκεντρωτικά: Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και την Τουρκική Αεροπορία ή Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων (Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı: THK). Οι πίνακες όπλων αέρος-εδάφους και βομβών της ΤΗΚ δεν αντιπροσωπεύουν το πραγματικό απόθεμα αλλά εκτιμώμενα μεγέθη βάσει των αρχικών συμβάσεων προμηθειών. Συγκεντρωτικά: Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με την στρατιωτική εισβολή το 1974 και την εφαρμογή πολιτικής εθνοκάθαρσης και εποικισμού στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία έκανε το πρώτο βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για τον έλεγχο ολόκληρης της νήσου. Η συνεχιζόμενη παραμονή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής συνιστά την σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην Εθνική Φρουρά και την συνδρομή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.  Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αμυντικές Δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών για την απόκτηση και διατήρηση στρατιωτικής ισχύος. Οι Αμυντικές Δαπάνες μπορούν να υποδιαιρεθούν σήμερα σε τρεις κύριες κατηγορίες: Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ

Το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 οδήγησε σε ευρύτατες παρεμβάσεις στο εσωτερικό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK), η φυσιογνωμία των οποίων αναμένεται να μεταβληθεί μακροπρόθεσμα με την εισαγωγή του ισλαμικού στοιχείου. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται με την επιβολή του «Καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης» που επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων βάσει του άρθρου 120 του Τουρκικού Συντάγματος και θέτουν τις TSK υπό πλήρη πολιτικό έλεγχο, απομειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο εκδήλωσης μελλοντικών προσπαθειών ανατροπής του ισλαμικού καθεστώτος. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ»

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Η Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) αποτελεί σημείο αναφοράς για το επίπεδο αποτελεσματικότητας και επαγγελματισμού του προσωπικού ενός στρατιωτικού οργανισμού και ταυτόχρονα πρόκληση για τη διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και ισχύος, δεδομένων του κόστους των πάσης φύσεως ατυχημάτων τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, το δυσαναπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το υψηλό κόστος απόκτησης νέων αεροσκαφών και λοιπών μέσων. Λόγω της φύσης των μέσων που χρησιμοποιούν, της επικινδυνότητας και της δυσκολίας των επιχειρησιακών αποστολών που διεξάγουν, οι στρατιωτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν ετησίως δείκτη αεροπορικών ατυχημάτων. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ»