ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ) και την Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (Kara Kuvvetleri Komutanlığı: ΚΚΚ), εφεξής Τουρκικός Στρατός (ΤΣ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αναπτυχθεί εκατέρωθεν στην Κύπρο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ»

ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και την Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων (Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: TDK), εφεξής Τουρκικό Ναυτικό (ΤΝ). Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και την Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων (Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı: THK), εφεξής Τουρκική Πολεμική Αεροπορία (Τ/ΠΑ). Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με την στρατιωτική εισβολή το 1974 και την εφαρμογή πολιτικής εθνοκάθαρσης και εποικισμού στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία έκανε το πρώτο βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για τον έλεγχο ολόκληρης της νήσου. Η συνεχιζόμενη παραμονή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής συνιστά την σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην Εθνική Φρουρά και την συνδρομή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.  Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας υπήρξαν ανέκαθεν επιστρατευμένοι στρατοί, στηρίζονται δηλαδή στην κινητοποίηση των εφεδρειών τους για την ανάληψη επιχειρήσεων. Η στρατιωτική θητεία εξυπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη απόδοσης εκπαιδευμένης εφεδρείας και δευτερευόντως την επάνδρωση των στρατιωτικών Μονάδων από τον καιρό την ειρήνης. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμυντικές Δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών για την απόκτηση και διατήρηση στρατιωτικής ισχύος. Οι Αμυντικές Δαπάνες μπορούν να υποδιαιρεθούν σήμερα σε τρεις κύριες κατηγορίες: Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»