ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Η Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) αποτελεί σημείο αναφοράς για το επίπεδο αποτελεσματικότητας και επαγγελματισμού του προσωπικού ενός στρατιωτικού οργανισμού και ταυτόχρονα πρόκληση για τη διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και ισχύος, δεδομένων του κόστους των πάσης φύσεως ατυχημάτων τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, το δυσαναπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το υψηλό κόστος απόκτησης νέων αεροσκαφών και λοιπών μέσων. Λόγω της φύσης των μέσων που χρησιμοποιούν, της επικινδυνότητας και της δυσκολίας των επιχειρησιακών αποστολών που διεξάγουν, οι στρατιωτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν ετησίως δείκτη αεροπορικών ατυχημάτων. Mε βάση τη σχετική κωδικοποίηση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, τα αεροπορικά ατυχήματα διακρίνονται ως ακολούθως:

  • Ως Αεροπορικό Δυστύχημα Κατηγορίας Α (Class A Flight Mishap) νοείται εκείνο κατά το οποίο προκαλείται: 1) ζημία ποσού τουλάχιστον $2 εκατ. ή/και ολική απώλεια του εναέριου μέσου ή 2) θάνατος ή μόνιμη ολική αναπηρία του προσωπικού.
  • Ως Αεροπορικό Δυστύχημα Κατηγορίας Β (Class Β Flight Mishap) χαρακτηρίζεται εκείνο κατά το οποίο προκαλείται: 1) ζημία ποσού $500.000-$2 εκατ. ή 2) μόνιμη μερική αναπηρία του προσωπικού ή 3) νοσηλεία τουλάχιστον τριών προσώπων, όχι όμως για σκοπούς παρατήρησης ή διάγνωσης.
  • Ως Αεροπορικό Δυστύχημα Κατηγορίας C (Class C Flight Mishap) χαρακτηρίζεται εκείνο κατά το οποίο προκαλείται: 1) κόστος επισκευών ποσού $50.000-$500.000 ή 2) μη θανατηφόρο τραυματισμό που θα κρατήσει το εμπλεκόμενο προσωπικό άνω της μιας ημέρας εκτός υπηρεσίας.

Παρακάτω επιχειρείται η καταγραφή του ρυθμού φθοράς (attrition rate) αεροσκαφών και ελικοπτέρων των Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων  ανά τύπο και από το έτος ένταξης σε υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεύτερες κατά πάγια πρακτική αποκρύπτουν περιστατικά ασφαλείας, οι αντίστοιχοι πίνακες δεν μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ακριβείς καθώς προέρχονται αποκλειστικά μέσα από ανοικτές πηγές.


ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία (Ιούνιος 2011), ο δείκτης αεροπορικών ατυχημάτων της ΠΑ για τη δεκαετία 2000 – 2010 ήταν ένας από τους χαμηλότερους των πιο προηγμένων Αεροποριών του κόσμου. Συγκεκριμένα μεταξύ δεκατεσσάρων Αεροποριών, η ΠΑ με μεγάλη πυκνότητα δραστηριοτήτων, βρέθηκε στην όγδοη θέση με δείκτη «2.9» με την πρώτη χώρα να έχει δείκτη «1» και την τελευταία «5.8». Ειδικά ο μέσος όρος («1.36») που καταγράφηκε την τριετία 2009-2011 υπήρξε ο καλύτερος της εικοσαετίας 1991 – 2011.

Η ΠΑ έχει απολέσει 16 από τα συνολικά 170 μαχητικά αεροσκάφη F-16 (9,4%) και 13 Ιπταμένους μεταξύ 1988-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΥΠΟΣ S/N ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
26/11/1992 F-16C Block30 137 ΣΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΡΙΝΤΑΚ
15/07/1993 F-16C Block30 135
13/11/1995 F-16C Block30 142
23/09/1997 F-16C Block30 131 ΥΠΣΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
13/11/2000 F-16C Block30 123 ΥΠΣΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ
02/06/2003 F-16C Block30 116
14/10/2004 F-16D Block30 146 ΕΠΣΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ, ΥΠΣΓΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14/10/2004 F-16D Block30 147 ΣΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ, ΥΠΣΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
23/05/2006 F-16C Block52+ 514 ΣΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
05/12/2007 F-16C Block52+ 516 ΣΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ
04/06/2009 F-16C Block50 059
26/08/2010 F-16C Block52+ 522 ΣΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
26/08/2010 F-16D Block52+ 604 ΣΓΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
04/12/2014 F-16D Block52+ 614
26/01/2015 F-16D Block50 084 ΣΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΑΣ
02/11/2015 F-16C Block52+ 512

Η ΠΑ έχει απολέσει 13 από τα συνολικά 55 μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000EGM/BGM και Mirage 2000-5 Mk2 (23,6%) και 5 Ιπταμένους σε 15 επιβεβαιωμένα μείζονα περιστατικά μεταξύ 1988-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΥΠΟΣ S/N ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13/02/1991 M2000EGM 215
07/10/1992 M2000EGM 229
26/11/1992 M2000EGM 238
10/10/1996 M2000EGM 225
28/07/1997 M2000EGM 244 ΥΠΣΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
30/09/1997 M2000EGM 210 ΥΠΣΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
04/11/1998 M2000EGM 223 ΥΠΣΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28/05/2001 M2000EGM 228
27/11/2003 M2000BGM 203
01/09/2004 M2000EGM 224
14/04/2006 M2000EGM 241 ΣΓΟΣ ΓΚΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
27/02/2007 M2000EGM 222
09/06/2011 M2000BGM 204
29/05/2017 M2000EGM 239
12/04/2018 M2000-5 546 ΣΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η Αεροπορία Στρατού έχει απολέσει 4 από τα συνολικά 32 επιθετικά ελικόπτερα Apache AH-64 (12,5%) και 4 Ιπταμένους μεταξύ 1995-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ

S/N

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

05/11/2008 AH-64A ΕΣ1015 ΤΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΛΓΟΣ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30/07/2010 AH-64DHA ΕΣ1030 ΤΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΜΑΡΗΣ, ΑΛΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ
02/05/2011 AH-64DHA ΕΣ1027
20/09/2016 AH-64DHA ΕΣ1032

 


ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Η THK έχει επιβεβαιωμένα απολέσει 37 από τα συνολικά 270 μαχητικά αεροσκάφη F-16 (13,7%) και 14 Ιπταμένους μεταξύ 1987-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΥΠΟΣ S/N ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
07/05/1991 F-16C Block30E 88-0022
05/07/1991 F-16C Block30B 86-0067 ΣΓΟΣ MUZAFFER GARIP
25/06/1992 F-16C Block30B 87-0012
01/04/1993 F-16C Block40D 90-0002 ΥΠΣΓΟΣ HÜSEYIN YENTÜRK
27/04/1993 F-16C Block40A 89-0029
03/01/1994 F-16C Block40H 91-0009 ΣΓΟΣ ÜNSAL AKSOY
22/11/1994 F-16C Block40D 90-0003 ΣΓΟΣ OKTAY GÜNGÖRDÜ
08/02/1995 F-16C Block40H 91-0021
29/09/1995 F-16C Block40A 89-0033
10/10/1995 F-16C Block30E 88-0023
08/10/1996 F-16C Block40J 91-0023 ΣΓΟΣ NAIL ERDOĞAN
26/08/1999 F-16C Block40 x
04/04/2000 F-16C Block50R 93-0657 ΣΓΟΣ MURAT ÖZAYDIN
04/04/2000 F-16C Block50R 93-0666
24/05/2000 F-16C Block40 90-0001
27/06/2001 F-16C Block30E 88-0068
25/09/2001 F-16C Block40 89-0032
05/06/2002 F-16C Block40P 93-0002 ΥΠΣΓΟΣ OĞUZ YENEN
06/11/2003 F-16C Block50R 93-0662
22/12/2003 F-16C Block40F 90-0015
16/01/2004 F-16C Block50R 94-0081 ΥΠΣΓΟΣ MEHMET KARAKUZULU
03/03/2005 F-16D Block30B 86-0191 ΣΓΟΣ FATIH DEVRAVUT, ΥΠΣΓΟΣ FATIH KESKIN
30/01/2006 F-16C Block40P 93-0014
23/05/2006 F-16C Block50R 93-0684
11/09/2006 F-16C Block50R 94-0087
16/10/2006 F-16C Block40 x ΥΠΣΓΟΣ BAHADIR ŞAHIN
22/05/2007 F-16C Block40H 91-0019
12/07/2007 F-16C Block50R 94-0107
14/04/2009 F-16C Block50  x ΥΠΣΓΟΣ FATIH KORÇAM
22/01/2013 F-16C Block40  x
13/05/2013 F-16C Block50  x ΥΠΣΓΟΣ HAMZA GÜMÜŞSOY
23/06/2014 F-16C Block40  x
08/08/2014 F-16C Block40  x
02/09/2014 F-16C Block40  x
01/12/2014 F-16C Block50  x
12/12/2016 F-16C Block50M 07-10XX
22/03/2018 F-16C Block40TM 89-0031 ΥΠΣΓΟΣ YASIN BOY

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού (KHK) του Τουρκικού Στρατού έχει επιβεβαιωμένα απολέσει 7 επιθετικά ελικόπτερα από τα συνολικά 13 AH-1W Super Cobra, 32 AH-1S/P Cobra και 4 εκπαιδευτικά TAH-1P με 8 Ιπταμένους μεταξύ 1990-2018 καθώς και 1 επιθετικό ελικόπτερο T-129B με 2 Ιπταμένους.

HM/NIA

ΤΥΠΟΣ

S/N

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

18/05/1997 AH-1W 10604 ΛΓΟΣ BÜLENT ÖZTÜRK, ΥΠΛΓΟΣ MEHMET IŞIKAL
23/02/2003 AH-1W x
01/05/2007 AH-1P x
23/02/2008 AH-1W x ΛΓΟΣ TEKIN IŞIK, ΥΠΛΓΟΣ GÜRCAN ULUCAN
07/03/2009 AH-1P x ΥΠΛΓΟΣ VOLKAN KOÇYIÇIT, ΥΠΓΟΣ FAIK ŞIMŞEK
06/11/2009 AH-1P x
13/05/2016 AH-1W 10608 ΥΠΛΓΟΣ BURAK BAHŞI, ΥΠΛΓΟΣ MÜJDAT KENAN ŞAHAN
10/02/2018 T-129 x ΛΓΟΣ MEHMET İLKER KAHRAMAN, ΥΠΛΓΟΣ ERDEM MUT

Η KHK έχει απολέσει 3 μεταφορικά ελικόπτερα από τα συνολικά 30 ΑS-532UL Cougar (10%) με 9 Ιπταμένους και  19 επιβαίνοντες μεταξύ 1996-2018.

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ

S/N

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

04/06/1997 ΑS-532UL  x 11
29/04/2003 ΑS-532UL  x 4
31/05/2017 ΑS-532UL  x 13

Περιστατικά ασφαλείας στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά χρονολογική σειρά:

  • Στις 13 Ιανουαρίου 2018 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο της κορβέτας ΒΕΥΚΟΖ (F503) του Τουρκικού Ναυτικού εν όρμω στον Ναύσταθμο Φώκαιας (Foça) με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 μελών του πληρώματος.
  • Στις 17 Ιανουαρίου 2018 συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος CN-235 (s/n 98-148) της 201 Μοίρας της Τουρκικής Αεροπορίας σε ορεινή περιοχή βορείως λίμνης Ακρωτηρίου (Eğridir) της Σπάρτης (Isparta) με αποτέλεσμα το θάνατο του τριμελούς πληρώματος (Επισμηναγός Ümit Karamustafa, Σμηναγός Ali Şahin Odabaşı και Ανθυπασπιστής Ömer Kadir Arlı).
  • Στις 10 Φεβρουαρίου 2018 συνετρίβη επιθετικό ελικόπτερο Τ-129Β του 2ου Συντάγματος Αεροπορίας Στρατού στην περιοχή Rajo του Afrin στη Συρία με αποτέλεσμα το θάνατο του διμελούς πληρώματος (Λοχαγός Mehmet İlker Kahraman και Υπολοχαγός Erdem Mut).
  • Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 συνετρίβη οπλισμένο Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος Bayraktar ΤΒ2 του Τουρκικού Στρατού στην περιοχή Rajo του Afrin στη Συρία.
  • Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 συνετρίβη εκπαιδευτικό αεροσκάφος SF-260D της 123 Μοίρας της Τουρκικής Αεροπορίας σε απόσταση 3 χιλιομέτρων βορείως της Αεροπορικής Βάσης Çiğli στη Σμύρνη με αποτέλεσμα το θάνατο του διμελούς πληρώματος (Σμηναγός Yunus Bal και Υποσμηναγός Resul Ekrem Gökdoğan).
  • Στις 22 Μαρτίου 2018 συνετρίβη αεροσκάφος F-16C Block40TM (s/n 89-0031) της 152 Μοίρας στην περιοχή Νεαπόλεως (Nevsehir) κατά τη διάρκεια νυχτερινής εκπαιδευτικής πτήσης τετράδας αεροσκαφών στη διαδικασία εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμου, με αποτέλεσμα το θάνατο του χειριστή και αρχηγού τετράδας (Υποσμηναγός Yasin Boy).

Συντομογραφίες

ΑΛΧΙΑΣ Αρχιλοχίας

ΕΠΣΓΟΣ Επισμηναγός

ΛΓΟΣ Λοχαγός

ΣΓΟΣ Σμηναγός

ΤΧΗΣ Ταγματάρχης

ΥΠΛΓΟΣ Υπολοχαγός

ΥΠΣΓΟΣ Υποσμηναγός

Advertisements