ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας υπήρξαν ανέκαθεν επιστρατευμένοι στρατοί, στηρίζονται δηλαδή στην κινητοποίηση των εφεδρειών τους για την ανάληψη επιχειρήσεων. Η στρατιωτική θητεία εξυπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη απόδοσης εκπαιδευμένης εφεδρείας και δευτερευόντως την επάνδρωση των στρατιωτικών Μονάδων από τον καιρό την ειρήνης. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, υποχρεωτική στράτευση υφίσταται στο Ισραήλ και την Αίγυπτο ενώ προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη (Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ελβετία) εφαρμόζουν σύστημα υποχρεωτικής στράτευσης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ο συνολικός αριθμός του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ανέρχεται σε 85.872 (στοιχεία Δεκεμβρίου 2017), εκ των οποίων λιγότεροι από 7.268 αποτελούν πολιτικό προσωπικό (Οκτώβριος 2015). Όσον αφορά την κατανομή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Νοέμβριος 2012), στο Στρατό Ξηράς υπηρετούσαν 51.531 στελέχη, στο Πολεμικό Ναυτικό 16.722 και στην Πολεμική Αεροπορία 22.155, συμπεριλαμβανομένων τότε 8.163 πολιτικού προσωπικού.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ανανέωσης του στελεχιακού τους δυναμικού λόγω της παρατεταμένης αδυναμίας προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και της μείωσης του αριθμού εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Μείζον πρόβλημα αποτελεί και η γήρανση του προσωπικού, ιδιαίτερα στον Στρατό Ξηράς όπου ο μέσος όρος ηλικίας διαμορφώθηκε στα 31 έτη κατά το έτος 2017 (Αξιωματικοί: 37,5 έτη, Υπαξιωματικοί ΕΜΘ: 40 έτη, ΕΠΟΠ: 35 έτη, Οπλίτες: 23 έτη) και στο Πολεμικό Ναυτικό με μέσο όρο τα 34,3 έτη (Αξιωματικοί: 42 έτη,  Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί: 37 έτη, Οπλίτες: 24 έτη). Επιπλέον, η φυγοστρατία σε συνδυασμό με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας οδηγούν σε μειωμένη απόδοση των Στρατολογικών Κλάσεων με λιγότερους από 54.000 διαθέσιμους για στράτευση ετησίως. Ως εκ τούτου, η μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες επέφερε καίριο πλήγμα στην επάνδρωση του Ελληνικού Στρατού με συνέπεια να μην καλύπτεται η προβλεπόμενη οροφή προσωπικού για τον καιρό της ειρήνης ενώ παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, κενό που επιχειρείται να καλυφθεί με ανακατάταξη και επανακατάταξη οπλιτών για βραχεία περίοδο έως τριών ετών. Λιγότερη προβληματική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, όπου έχει επιτευχθεί υψηλότατο ποσοστό επαγγελματοποίησης λόγω της φύσης και της αποστολής των δύο Κλάδων και εφαρμόζεται θητεία 12 μηνών. Το σύνολο του ενεργού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνεται σε περίοδο πολέμου με κινητοποίηση εφεδρειών, ανερχόμενο σε 253.500.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (Türk Silahlι Kuvvetleri: TSK) προωθούν το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 2033 («TSK 2033 Yeniden Yapılanma Projesi»), το οποίο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην επίτευξη υψηλού ποσοστού επαγγελματοποίησης. Το σύνολο του μονίμου προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ανήλθε το Φεβρουάριο του 2017 σε 192.684, εκ των οποίων οι 153.769 αποτελούν στρατιωτικό προσωπικό (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίες και Συμβασιούχοι Οπλίτες) και οι υπόλοιποι 38.915 πολιτικό προσωπικό και των τριών Κλάδων. Το στρατιωτικό προσωπικό συμπληρώνεται με 208.515 στρατεύσιμους οπλίτες 6μηνης θητείας (για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και 12μηνης θητείας (για αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Σε αντίθεση με την ενημέρωση επί μηνιαίας βάσης για το αριθμητικό μέγεθος των Τουρκικών Γενικών Επιτελείων, η Άγκυρα δεν αποκαλύπτει την κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού μεταξύ των τριών Κλάδων και περιορίζεται στην αναφορά του ποσοστού επαγγελματοποίησης που σήμερα βρίσκεται στο 42%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανώτατοι Αξιωματικοί 201
Κατώτεροι και Ανώτεροι Αξιωματικοί 25.728
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί 64.655
Επαγγελματίες Οπλίτες 47.167
Συμβασιούχοι Οπλίτες 16.018
Σύνολο Επαγγελματικού Προσωπικού 153.769
Έφεδροι Αξιωματικοί 6.755
Στρατεύσιμοι Οπλίτες 201.760
Σύνολο Προσωπικού Θητείας 208.515
Σύνολο Στρατιωτικού Προσωπικού 362.284
Πολιτικοί Υπάλληλοι στους 3 Κλάδους 29.369
Πολιτικοί Υπάλληλοι Γενικού Επιτελείου 3.136
Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείου Άμυνας 6.410
Σύνολο Πολιτικών Υπαλλήλων 38.915
Σύνολο 401.199

Σύμφωνα με γράφημα του κρατικού πρακτορείου Anadolu στις 22 Ιουλίου 2017, ο αριθμός των ανωτάτων αξιωματικών μειώθηκε σε 196, ο αριθμός των κατώτερων και ανώτερων αξιωματικών σε 24.705, ο αριθμός μονίμων υπαξιωματικών σε 62.781 ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των συμβασιούχων οπλιτών σε 16.743 και των εφέδρων αξιωματικών σε 8.736.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις επικεντρώνονται στην ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού τους μετά το πραξικόπημα, με την πρόσληψη 30.159 νέων στελεχών σε βάθος τετραετίας, στους οποίους περιλαμβάνονται σε πρώτη φάση 1.322 Αξιωματικοί, 3.547 Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, 7.159 Επαγγελματίες Οπλίτες και 11.907 Συμβασιούχοι Οπλίτες με 3ετή διάρκεια σύμβασης και δυνατότητα παραμονής στο στράτευμα για συνολικά 9 έτη.


ΗΓΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης

Διοικητής ΣΕΘΑ: Αντιπτέραρχος Λαμπράκης Δημητρίου

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Υποστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου: Στρατηγός Yaşar Güler

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου: Αντιστράτηγος Metin Gürak

Διοικητής Δνσης Επιχειρήσεων: Υποστράτηγος Levent Ergün

Διοικητής Δνσης Πληροφοριών: Υποστράτηγος İrfan Özsert


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ

NATO ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΔ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΔ
OF-9 Στρατηγός–Ναύαρχος–Πτέραρχος Orgeneral–Oramiral
OF-8 Αντιστράτηγος–Αντιναύαρχος–Αντιπτέραρχος Korgeneral–Koramiral
OF-7 Υποστράτηγος –Υποναύαρχος–Υποπτέραρχος Tümgeneral–Tümamiral
OF-6 Ταξίαρχος–Αρχιπλοίαρχος Tuğgeneral–Tuğamiral
OF-5 Συνταγματάρχης–Πλοίαρχος–Σμήναρχος Albay
OF-4 Αντισυνταγματάρχης–Αντιπλοίαρχος –Αντισμήναρχος Yarbay
OF-3 Ταγματάρχης–Πλωτάρχης–Επισμηναγός Binbaşı
OF-2 Λοχαγός–Υποπλοίαρχος–Σμηναγός Yüzbaşı
OF-1 Υπολοχαγός–Ανθυποπλοίαρχος–Υποσμηναγός Üsteğmen
Ανθυπολοχαγός–Σημαιοφόρος–Ανθυποσμηναγός Teğmen
OR-9 Ανθυπασπιστής Astsubay Kıdemli Başçavuş
OR-8 Αρχιλοχίας–Αρχικελευστής–Αρχισμηνίας Astsubay Başçavuş
OR-7 Επιλοχίας–Επικελευστής–Επισμηνίας Astsubay (Kıdemli )Üstçavuş
OR-6 Λοχίας–Κελευστής–Σμηνίας Astsubay (Kıdemli) Çavuş
OR-5 (Kıdemli) Uzman Çavuş
OR-4 Δεκανέας–Δίοπος–Υποσμηνίας Çavuş
OR-3 (Kıdemli) Uzman Onbaşı
OR-2 Υποδεκανέας–Υποδίοπος–Ανθυποσμηνίας Onbaşı
OR-1 Στρατιώτης–Ναύτης–Σμηνίτης Er

Φωτογραφία εξωφύλλου © Lefteris Partsalis‏