Περί του Ισοζυγίου Στρατιωτικής Ισχύος

Τι είναι

Το Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος είναι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων από ανοιχτές πηγές πληροφοριών για την στρατιωτική ισχύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας που επικαιροποιείται διαρκώς. Αποτελείται από την παρούσα ιστοσελίδα (isozygio.wordpress.com) και λογαριασμό στο Twitter (@isozygio).

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαμόρφωση και εφαρμογή αμυντικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ποιες είναι οι πηγές πληροφοριών

Το Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος αντλεί πληροφόρηση μόνο από ανοιχτές πηγές, όπως:

  • Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Δημόσια έγγραφα και αναφορές, επίσημους ιστότοπους και ανακοινώσεις φορέων, συνεντεύξεις, ομιλίες και δημόσιες δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων και υπηρεσιακών παραγόντων, μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρακτικά συνεδρίων.
  • Χάρτες, πλατφόρμες και στοιχεία τηλεπισκόπησης, ναυσιπλοΐας και αεροναυσιπλοΐας.

Περιλαμβάνονται διαβαθμισμένες πληροφορίες;

Στο Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος δεν δημοσιεύονται μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας ή κρατικά απόρρητα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;

Μέσω της ακόλουθης φόρμας επικοινωνίας:

 

Συντάκτης: Admin

Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος