Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα Sperwer

Τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα Sperwer αξιοποιούνται από Τάγματα Επιτήρησης-Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού, αναλαμβάνοντας αποστολές επιτήρησης-αναγνώρισης, συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξης πυρών Πυροβολικού, εκτίμησης καταστροφών μάχης και υποστήριξης επιχειρήσεων έρευνας-διάσωσης.

Ιστορικό
Στις 17 Ιουλίου 2002 υπεγράφη σύμβαση αξίας 35.755.000 € με την γαλλική Sagem για την προμήθεια δύο συστημάτων Τακτικών ΜΕΑ Sperwer με 4 αεροχήματα έκαστο. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2003 υπογράφηκε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, η οποία προέβλεπε την απόκτηση επιπλέον οχημάτων και υλικών συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών μέσω κρυπτασφάλισης, αξίας 683.000 €. Τον Απρίλιο του 2005 ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης αξίας 29.300.000 € για την απόκτηση 2 πρόσθετων συστημάτων. Συνολικά αποκτήθηκαν 16 αεροχήματα με 4 οχήματα εκτόξευσης μέσω καταπέλτη, 5 οχήματα επίγειων σταθμών ελέγχου, 5 κλωβοί επικοινωνιών, οχήματα διμοιρίας τεχνικής υποστήριξης, εξομοιωτής πτήσεων, φορητοί τερματικοί σταθμοί λήψης δεδομένων και λοιπός εξοπλισμός.

Τα συστήματα MEA Sperwer εξοπλίζουν τους Λόχους Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων των 472 και 473 Ταγμάτων Επιτήρησης-Πληροφορικής του 2ου και του 1ου Συγκροτήματος Επικοινωνιών-Ηλεκτρονικού Πολέμου-Πληροφορικής-Επιτήρησης, που συγκροτήθηκαν το καλοκαίρι του 2003 υπό την ΑΣΔΕΝ και το Δ΄ Σώμα Στρατού, αντίστοιχα.

Τα αεροχήματα φέρουν σταθεροποιημένο συγκρότημα αισθητήρων, αποτελούμενο από τηλεοπτική κάμερα ημέρας και κάμερα υπερύθρων, σύστημα GPS/INS για τον προσδιορισμό θέσεων με ακρίβεια και δορυφορική ζεύξη για την μεταφορά εικόνας σε πραγματικό χρόνο στα Τακτικά Στρατηγεία και στα Κέντρα Επιχειρήσεων. Το μέγιστο βάρος του ωφέλιμου φορτίου ανέρχεται σε 58 κιλά.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βολών συστημάτων Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων RM-70 με μεταφορά εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, στα Κέντρα Επιχειρήσεων από αερόχημα Sperwer Λόχου ΜΕΑ του 473 Τάγματος Επιτήρησης-Πληροφορικής στο Πεδίο Βολής Πετρωτών τον Ιούνιο του 2016.

Γενικά Χαρακτηριστικά
Πρόωση: 1 κινητήρας Rotax 982, 64HP
Μήκος/Εκπέτασμα Πτερύγων: 3,5 μέτρα/4,2 μέτρα
Ταχύτητα περιπολίας: 155 χλμ/ώρα
Διάρκεια πτήσης: 6 ώρες
Εμβέλεια: 180-220 χιλιόμετρα
Βάρος: 340 κιλά (Class II κατά ΝΑΤΟ)

Συντάκτης: Admin

Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος