Βλήμα AGM-84K SLAM-ER

To AGM-84K SLAM-ER είναι αεροεκτοξευόμενο βλήμα ακριβείας μακρού πλήγματος που προορίζεται για την προσβολή χερσαίων ή ναυτικών στόχων. Φέρεται από Α/Φ F-16 της Τουρκικής Αεροπορίας.

Ιστορικό
Στις 21 Απριλίου 2006 η Υπηρεσία Συνεργασίας Ασφαλείας (DSCA) του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ειδοποίησε για πιθανό πρόγραμμα FMS της Τουρκίας με αντικείμενο την προμήθεια 50 βλημάτων AGM-84K SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile Expanded Response), 5 ατρακτιδίων ζεύξης δεδομένων AWW-13 και συναφούς εξοπλισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας $162 εκατομμυρίων. Στις 30 Μαρτίου 2007 γνωστοποιήθηκε η ανάθεση σύμβασης αξίας $79.150.963 στην McDonnell Douglas, θυγατρική της Boeing, για 48 βλήματα AGM-84K SLAM-ER και 3 ανακτήσιμα βλήματα δοκιμών.

Τα πρώτα 2 βλήματα παραδόθηκαν το 2016 και ακολούθησαν τα υπόλοιπα 46 το επόμενο έτος, με τα οποία η Τουρκική Αεροπορία απέκτησε αναβαθμισμένη ικανότητα εκτέλεσης αποστολών Τακτικής Αεροπορικής Υποστήριξης Ναυτικών Επιχειρήσεων. Το βλήμα μεταφέρει πολεμική κεφαλή WDU-40/B και επιτυγχάνει μέγιστη εμβέλεια 270 χιλιομέτρων. Σε αντίθεση με το Κ/Β Harpoon, το βλήμα AGM-84K SLAM-ER δεν προσεγγίζει τον στόχο με πολύ χαμηλή πτήση από την επιφάνεια της θαλάσσης (sea skimming) αλλά από μεγαλύτερο υψόμετρο.

Kατά την διάρκεια της αεροναυτικής άσκησης KAPLAN PENÇESİ 2020 που διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μαρμαρίδας στις 22 Δεκεμβρίου 2020 φωτογραφήθηκαν διθέσιο A/Φ F-16D της 132 Μοίρας με ατρακτίδιο AWW-13 στον κοιλιακό φορέα και μονοθέσιο Α/Φ F-16C με βλήμα AGM-84K SLAM-ER και βόμβα γενικής χρήσης Mk-84.

Γενικά Χαρακτηριστικά
Πρόωση: 1 αεριωθητής κινητήρας J402-CA-400
Βάρος: 674,5 κιλά
Μήκος/Εκπέτασμα Πτερύγων Καθοδήγησης: 4,4 μέτρα/2,2 μέτρα
Εμβέλεια: 270 χιλιόμετρα
Ταχύτητα: Υψηλή υποηχητική
Καθοδήγηση: Συνδυασμός GPS/INS και IIR για τερματική καθοδήγηση
Τύπος Φέροντος Α/Φ: F-16

Α/Φ F-16C Block 40 με s/n 92-0019 της 181 Μοίρας κατά την εκτέλεση δοκιμών του βλήματος AGM-84K SLAM-ER στο Fort Worth των ΗΠΑ στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2011, αντίστοιχα.

Συντάκτης: Admin

Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος