ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Mε την στρατιωτική εισβολή και την εφαρμογή πολιτικής εποικισμού στο κατεχόμενο τμήμα της νήσου, η Τουρκία έκανε το πρώτο βήμα στον στρατηγικό της στόχο για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Οι ελεύθερες περιοχές τελούν υπό την απειλή ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων που αφενός έχουν την δυνατότητα εξαπόλυσης αιφνιδιαστικής επιθετικής ενέργειας και απόκτησης πλεονεκτημάτων εντός μικρού χρονικού διαστήματος αφετέρου ασκούν ψυχολογική βία κατά του Ελληνισμού της Κύπρου προς εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων της Τουρκίας. Continue reading «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»