ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με την στρατιωτική εισβολή το 1974 και την εφαρμογή πολιτικής εθνοκάθαρσης και εποικισμού στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία έκανε το πρώτο βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για τον έλεγχο ολόκληρης της νήσου. Η συνεχιζόμενη παραμονή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής συνιστά την σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην Εθνική Φρουρά και την συνδρομή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.  Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»