ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και την Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων (Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı: THK), εφεξής Τουρκική Αεροπορία (ΤΑ). Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»