ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αμυντικές Δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών για την απόκτηση και διατήρηση στρατιωτικής ισχύος. Κατά τον Θουκυδίδη («Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης»), η εξεύρεση, η κατοχή και η ορθολογική διάθεση χρηματικών πόρων παρέχουν το πλεονέκτημα στον πόλεμο. Οι Αμυντικές Δαπάνες μπορούν να υποδιαιρεθούν σήμερα σε τρεις κύριες κατηγορίες: Continue reading «ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

Advertisements