ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ) και την Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (Kara Kuvvetleri Komutanlığı: ΚΚΚ), εφεξής Τουρκικός Στρατός (ΤΣ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αναπτυχθεί εκατέρωθεν στην Κύπρο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΧΥΣ»