ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα κύρια οπλικά συστήματα που βρίσκονται σε υπηρεσία με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και την Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων (Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: TDK), εφεξής Τουρκικό Ναυτικό (ΤΝ). Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ»